Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Money, money, money

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 november 2019

Vad gör vi med alla våra pengar????

Du ska träna på att:

 • kunna ord och begrepp kopplade till ämnet
 • förstå hur den privata ekonomin fungerar med inkomster och utgifter
 • förstå hur samhället sköter sin ekonomi

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • ord och begrepp som hör till ämnet
 • olika typer av inkomster som ett hushåll kan ha
 • olika typer av utgifter som ett hushåll kan ha
 • hur man kan göra en hushållsbudget
 • samhället får inkomster och vad de pengarna ska räcka till

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner
 • arbetet med att göra en budget
 • läxor och mindre uppgifter

Vi kommer att arbeta med följande:

 •  se film
 • diskutera
 • göra en egen budget
 

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa
Hushållsbudget
Hushållsbudget
Hushållsbudget
Läxa
Läxa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback