Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Rörelse till musik åk7 ht19

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Under detta arbetsområde kommer du ges möjlighet att utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Du kommer både enskilt och i grupp härma och skapa egna rörelser till musik. Du kommer också få utvärdera området och bedöma din egen insats.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Förutsättningar för alla att delta.

 • Kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan.

 • Rörelsemönster i kombination med musik.

 • Samarbetsförmåga och respekt för andra.

 • Planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteten.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

För att nå kunskapskravet E ska du kunna nedanstående.

 • Se bedömningsmatris

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vi kommer jobba med rörelse till musik under 3-5 lektioner. 
 • Lektion 1 kommer du få en genomgång av hur man räknar takter och dansa en koreografi tillsammans med klassen. Ni blir därefter indelade i grupper där ni börjar arbetet med koreografi till vald musik. 
 • Lektion 2-5 fortsätter ni med att hitta koreografi till er dans och övar detta till er valda musik. 
 • Redovisning görs genom att gruppen redovisa rörelsen för hela klassen, en grupp eller lärarna.
 • Dela filmen med en lärare för bedömning. 
 • Kamratrespons och egen bedömning av din egen insats. 
 • Utvärdering av momentet.

Tidsplan

 • Du kommer få arbeta med området från v.45 - v.47.
 • Redovisning sker löpande under v.47. Lämna in din film till läraren. 
 • Reflektion, utvärdering och bedömning av arbetsområdet under v.47

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Rörelseprogram till musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback