Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

Blandningar och lösningar

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Du ska lösa ett par sockerbitar i ett glas med vatten. Vad kan du göra för att det ska få så fort som möjligt att lösa sockret? Det ock många andra saker kommer du att få lära dig under det kommande arbetet.

Vad ska vi lära oss?

 

·      vad som är skillnaden på en blandning och en lösning

·       kunna ge exempel på olika blandningar.

·       kunna ge exempel på olika lösningar.

·       hur man kan skilja ämnen åt

·       vad som menas med vattenlöslig

·       hur lösningsmedel kan vara skadligt för miljön.

·       vad som menas med en mättad lösning.

 

Hur ska vi lära oss? 

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa texter ur Gleerups läromedel - Utkik Kemi s. 72-77
 • Se filmer från ur-skola och sli.se
 • Diskussioner
 • Skrivuppgifter
 • laborationer

Begrepp att lära sig under arbetsområdet:

 Blandning, lösning, slamning, emulsion, ämne, atom, molekyl, egenskap, brons, koppar, tenn, stål, metall, cement, keramik, sortera, galler, såll, sil, filter, avdunstning, magnet, sopsortering, reningsverk, lösningsmedel, smälta, och vattenlöslig

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda ord och begrepp som hör till område
 • Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dessa
 • Din förmåga att vara delaktig i diskussioner och genomgångar

 

Hur du får visa vad du kan:

 

 • Genom att delta i i experiment och dokumentera dessa
 • Genom att delta och vara aktiv på lektionerna samt genomföra dina arbetsuppgifter
 • Genom att använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet 
 • Genom att visa dina kunskaper i inlämningsuppgifter
 • Genom avslutningskoll och bedömningsuppgifter

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NO 17 mars
NO 16 mars
NO- koll: Blandningar och lösningar 17 mars