Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Fonomix Munmetod

Tångaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Eleverna i F-klassen visa intresse för bokstäver och en del av dom vill lära sig läsa så därför börja vi arbeta med en del bokstavsljud.

Syfte: 

  - Eleven ska utveckla sin förmåga kring språk och kommunikation där eleven får använda sig av bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Mål: 

Eleverna i förskoleklassen ska få kunskap om bokstavsljuden samt kunna koppla ihop bokstavsljuden med rätt bokstav. 

Bokstäverna som eleverna träna på är solalarm samt kunna koppla samman bokstavsljudet med rätt bokstav.

 

Undervisning: 

Sker i både helgrupp men även i mindre grupper. Undervisning syftar till flera lektionstillfällen.

- Genom att göra det tillsammans så stärker eleverna sin lära identitet.  

- Arbeta konkret med bokstäver i olika material så som i lera, träbokstäver , laminerade bokstäver med rätt munbild men även klippa ut ur tidningar. Undervisningen ska vara varierande. 

- Arbeta med bokstäverna på ett lekfullt sätta där eleverna tycker det är roligt att skapa ord tillsammans. När orden är skapta så kopplas det ihop med en bild.

 - Eleverna i förskoleklassen ska få kunskap om bokstavsljuden samt kunna koppla ihop bokstavsljuden med rätt bokstav. 

Bokstäverna som eleverna träna på är solalarm samt kunna koppla samman bokstavsljudet med rätt bokstav.

 

Bedömning:

Sker utifrån observationer.

 


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter