Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

December 2019

Bjerevångens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Att varje barn känner julgemenskap och få barnen att hitta en härlig julkänsla.

Varje dag öppnas en gemensam julkalender.

I varje låda finns en bild, en sak eller något som kan upplevas, samtala kring mm.

 

Bilder kommer att presenteras för både barnen och föräldrarna.


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter