Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Bollspel/lagspel, v.3-6 Hässelbygårdsskolan, F-5

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Bollmetodik

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål


För dig betyder det att du ska kunna:

-
Vara delaktig och pröva på de olika lekar och idrotter som ingår i undervisning.
- Samarbeta med andra klasskamrater och vara en god lagkamrat.
-
Några regler i bollspel.
-
Anpassa dina rörelser till aktiviteten.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Detta kommer att bedömas:

- Ditt deltagande och hur aktiv du är i de olika aktiviteterna.
-
Hur väl du kan samarbeta och hantera tävlingssituationer.
-
Hur väl du utvecklar bollkontroll och teknik i bollspel/lagspel 

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Undervisnings innehåll

-
Bollspel/lagspel
-
Övningar för att lära sig teknik med boll.
-
Korta genomgångar om regler i bollspel.
-
Reflektioner i grupp om bland annat att samarbete i lag.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Bollspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter