Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri 7b

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Planering för området geometri

 

 

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V 2

 

 

Prefix/enheter

S 114-118

Prefix/enheter

S 114-118

V 3

Längd/skala

S 119-126

Längd/skala

S 119-126

Längd/skala/vinklar

S 119-131

Vinklar

S 127-131

V 4

Vinkelsumma

S 132-136

Vinkelsumma

S 132-136

Omkrets

S 137-142

Omkrets

S 137-142

V 5

Area

S 143-148

Area

S 143-148

Repetition

S 149-163

Repetition

S 149-163

V 6

Repetition

S 149-163

Repetition

S 149-163

Repetition

S 149-163

Repetition

S 149-163

V 7

Repetition

S 149-163

Prov Geometri

 

 

V 8

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Sportlov

 

Här hittar ni filmgenomgångar på de olika avsnitten: http://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Välj X kap 3 Geometri och tryck på önskad länk.

 

Följande förmågor kommer jag att bedöma er på:

 

E

C

A

Begrepp

Jag kan använda flera begrepp och sätta in dem i ett samband

Jag kan använda de flesta begrepp och sätta in dem i ett samband

Jag kan använda alla begrepp och sätta in dem i ett samband. Jag kan förklara hur de hänger ihop.

Metod

Jag använder metoder för att lösa uppgifter.

Jag använder matematiska metoder för att lösa uppgifter.

Jag använder korrekta matematiska metoder för att lösa okända uppgifter.

Problemlösning

Jag kan lösa olika problem och visa hur jag tänkt.

Jag kan lösa olika problem genom ett matematiskt sätt.

Jag kan lösa problem genom att förklara hur jag tänkt och gör det på ett matematiskt sätt.

Resonemang

Jag kan påbörja en förklaring och använder ett vardagligt matematiskt språk.

Jag kan förklara hur jag tänkt och använder delvis ett matematiskt språk.

Jag kan förklara hur jag tänkt och bredda eller fördjupa mina resonemang. Jag använder ett lämpligt matematiskt språk.

Kommunikation

Jag kan på något sätt visa hur jag tänkt.

Jag kan visa hur jag tänkt på ett matematiskt sätt.

Jag kan visa hur jag tänkt på ett tydligt matematiskt sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter