Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7

Geografi VT-20, Åk 7. V: 2-12

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Under perioden kommer vi att arbeta med följande områden: 1. Introduktion: Att studera helheten 2. Kartografi 3. Väder och klimat När det gäller undervisningsmaterial som uppgifter och genomgångar finns detta i elevernas Teams under kanalen Samhällskunskap och Geografi. Eleverna har tillgång till Teams genom sina datorer.

 

Vecka 2Vi börjar med kapitel 1 i boken "Att studera helheten". Eleverna ska få grundläggande kunskap om hur frågor i geografi studeras utifrån situationen i Gangesdalen och Amazonas. 


Vecka 3


Vi fortsätter med kapitlet "Att studera helheten". I slutet av veckan blir det förhör på kapitlet. Därefter börjar vi med kartografi. 


Vecka 4


Vi arbetar med kartografi under hela veckan. Vi börjar med att prata om kartprojektioner och deras betydelse för hur vi ser på världen. 

 

Vecka 5

 

Vi fortsätter med kartografi under hela veckan. 

 

Vecka 6

 

Eleverna får möjlighet att studera inför provet som är på fredag. 

 

Vecka 7

 

Vi påbörjar momentet "Väder och klimat". Vi börjar med att prata om atmosfären och dess olika skikt, olika årstider, solens betydelse samt om vindar. 

 

Vecka 8

 

Vi fortsätter med momentet "Väder och klimat". Denna vecka ska vi prata om tropiska orkaner (vart de bildas, hur och varför), om vattnets kretslopp, om olika klimatzoner samt om klimatförändring där eleverna kommer att få rita växthuseffekten. 

 

Vecka 9

 

Sportlov

 

Vecka 10

 

Veckan kommer att börja med en kort repetition av momentet "Väder och klimat". Därefter kommer vi prata om konsekvenser av klimatförändringen. Eleverna kommer även att få arbeta självständigt med en klimatuppgift under lektionstid.

 

Vecka 11

 

Eleverna får ut instuderingsfrågor som de ska svara på under lektionstid. Eleverna kommer även få möjlighet att studera inför provet under lektionstid. På fredag kommer eleverna att få skriva prov på "väder och klimat". 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter