Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Upptäck Samhälle

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med följande moment: Hur påverkas vi av medier? Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medierna i en diktatur? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Vad ska eleven lära om?

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad är ett informationssamhälle?

Vad är kommunikation?

Vad är mediernas roll i en demokrati?

Hur ska eleven lära?

Läroboken + övningsboken

Digitalmedia, diskussioner, lära sig olika ämnes-specifika begrepp.

 

Bedömning; Vad ska bedömas?

Målen och syftet mär att du ska kunna besvara följande frågor:

  • Ge ett svar på frågan: Hur påverkas vi av medier?
  • Skriva en mening eller fler där följande begrepp ingår:
  • Medier
  • Opinionsbildning
  • Reklam
  • Budskap
  • Avsändare
  • Mottagare
  • Källkritik

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger, läxprov och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika arbetsmoment.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter