Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik våren åk 1 Favorit matematik med bedömningsmatris åk 1-3

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vad är ett tiotal och ental? Hur vet man om klockan är prick 12 eller halv 12? Hur långt är 1 meter? Hur kan man tänka/vilka strategier kan man använda när man ska lösa matematikproblem? Hur gör man ett eget mönster? Hur vet man att en triangel är en triangel? Matematik är en spännande värld och under hösten ska vi utforska den med hjälp av Favorit matematik, olika spel, laborativt material och naturen. Målet är att matematik ska vara spännande, roligt och intressant, Du kommer att få lära dig nya saker och hur vi tänker inom matematiken men också repetera och befästa de kunskaper du redan har lärt dig tidigare under hösten.

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen 
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • olika räknestrategier
 • är mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • matematiska likheter
 • geometriska figurer
 • vinklar
 • längd, centimeter
 • klockan, analog: hel och halv timme
 • talmönster
 • stapeldiagram
 • sannolikhet med tärning
 • enkla räkneberättelser
 • matematiska begrepp
 • lösa läsuppgifter
 • enkel problemlösning

 

Undervisning:

På vilket sätt ska vi arbeta pålektionerna

 • genomgångar på tavlan
 • diskutera och resonera matematik
 • arbeta laborativt
 • färdighetsträna i boken och genom spel/lekar
 • titta på olika matematikfilmer bl a "Livet i mattelandet" från UR
 • samarbeta och prata matematik
 • datalogiskt tänkande dvs skapa mönster, följa enkla stegvisa instruktioner
 • lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp

  

Bedömning:

Hur kommer läraren se vad du har lärt dig

Du ska visa att du kan:

 • använda naturliga tal 0-100

 • markera tal på tallinjen 

 • begreppen fler, färre och lika många

 • räkna addition och subtraktion

 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer

 • använda olika räknestrategier

 • mindre än och större än inom talområdet 0-100

 • jämna och udda tal

 • tiobassystemet ental och tiotal

 • talområdet 0-100

 • räkna med pengar 0-20

 • lösa textuppgifter

 • matematiska likheter

 • geometriska figurer

 • använda vinklar

 • mäta längd i centimeter

 • klockan, analog: hel och halv timme

 • talmönster.

 • stapeldiagram

 • sannolikhet med tärning

 • enkla räkneberättelser

 • matematiska begrepp

 • lösa enkla problem

 • förstå läsuppgifter

 

Tips till föräldrar:

Så här kan dina föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet

 • Fråga ditt barn om detta arbetsområde, be henne eller honom beskriva och berätta vad de jobbar med
 • Prata matematik i vardagen, ställ gärna enkla additioner/subtraktioner mm vid köksbordet, till och från skolan, träningen osv.

 

Länktips:

Här kan du hitta mer information om detta arbetsområde

 • levspel är en sida med olika spel i alla möjliga olika skolämnen. Välj vilket ämne du vill träna på och sätt igäng! Man kan bli medlem och då spara sina kunskapspoäng och medaljer men det går lika bra att spela utan att vara medlem.

  www.elevspel.se

 • nomp.se finns både på nätet och som app. Här över man färdighetsträning som man behöver bli snabbare och säkrare på.            www.nomp.se

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 1-3 inkl programmering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter