Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Koll på No: Kemi och miljö

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och lite till ska vi ta reda på i kapitlet om Kemi & Miljö. Vi ska lära om om kemi och hur den finns i vår omgivning.

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken och svarar på frågor i arbetshäfte.
 • Vi går kontinuerligt igenom frågor och repeterar.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer, ställer hypoteser och drar slutsatser.

Begrepp att förstå och kunna förklara:

atomer, molekyler, baser, fast, flytande, förångas, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kondensera, lösningsmedel, materia, pH-skala, smälta, sortera, syror, utsläpp, övergödning mm. 

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi och miljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback