Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Musik, Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

I got stripes (lag & rätt)

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Varför begår vissa brott? Vilka brott är de vanligaste? Vad visar statistiken, ökar eller minskar brottslighet? Är du för eller emot höjda straff? Hur ser det ut i USA jämfört med Sverige? Hur skildras brott & straff i populärkulturen? Detta och mycket mer kommer ni att lära er och få ta ställning till i detta ämnesövergripande arbetsområde. Häng med!

Konkretiserade mål/mål för arbetet
- Kunna förklara varför människor blir kriminella
- Veta hur det svenska rättssystemet fungerar
- Kunna argumentera för och emot höjda straff grundade på fakta och kunskaper

- I sin argumenterande text kunna referera till källor

- Kunna kritiskt bedöma en källas trovärdighet

 - Kunna läsa av och tolka olika typer av statistik och diagram

Utveckla förmågan att se saker och ting ur olika perspektiv 

- Kunna förklara varför USA har så många vapen.

- Kunna ge exempel på lagar som är olika i olika delstater i USA.

- Kunna förklara hur USAs lagar påverkar befolkningens liv.

- Kunna förstå och tolka en amerikansk låttext. 

- Kunna framföra en låt, där några deltar i gemensam sång med viss säkerhet i rytm och tonhöjd, andra spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming eller ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt så att låten hänger ihop.

 

- Kunna ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

- Förstå och kunna använda nya begrepp som är centrala för området: oskrivna och skrivna regler, normer, lag, grundlag, brott, rättssäkerhet, rättsstat, häkta, anhålla, gripa, förundersökning, husrannsakan, rättegång, tingsrätt, hovrätt, högsta domstol, överklaga, straffmyndig, juridik, civilrätt, offentliga rätten, straffrätt, åklagare, försvarsadvokat, målsägande, tilltalad, åtalad, domare, nämndeman, vittne, mened, påföljd, straffskala, åtalsunderlåtelse, ringa brott, normalgradigt brott, grova brott, penningböter, dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst, förbrytare, offer, kriminalvård, kriminalitet, mörkertal, oskuldspresumtion.

- Förstå alla människors lika värde

 

- Visa solidaritet med svaga och utsatta människor

 

- Visa förståelse för andra människor och kunna leva sig in i andra människors situation, villkor och värderingar

 

 

Undervisning - arbetssätt
- I svenska kommer vi gå igenom hur en argumenterande text är uppbyggd samt hur du refererar löpande i text. Innehållet till den argumenterande texten kommer vi att arbeta med på engelskan, matten och samhällskunskapen. 

- I musik och engelska kommer vi arbeta med låtar av Johnny Cash. Musikanterna studerar in sina komp- och spelstämmor, medan de andra studerar in sången. Sedan sätter vi ihop det och finputsar.

- Lektionerna kommer vara uppbyggda både på enskilt arbete och grupparbete, både i helgrupp och mindre grupp. 

 

Elevinflytande
Efter elevernas önskemål om att få ett utvalt ämne att skriva om har vi valt ämne men där eleven får välja att ta ställning för eller emot. 

Eleverna kommer att få välja musikinstrument eller sång till låten. 

Bedömning

  • Vid ett examinationstillfälle skriva en argumenterande text utifrån ämnet: för eller emot hårdare straff. Inför examinationstillfället ska du ta fram källor inklusive statistik att använda dig av. 

 

  • Inför skrivandet av den argumenterande texten kommer du muntligt att få redogöra dina källors trovärdighet.

  • Vid ett examinationstillfälle förklara på engelska om USAs lagar och hur det påverkar befolkningens liv.

  • Muntlig diskussion i samhällskunskap utifrån samband mellan hårda fängelsestraff och minskad kriminalitet (lite skjutningar). Lagar i USA och olika lagar i olika delstater jämfört med Sverige, för- och nackdelar.

 

  • Avläsning av diagram och kunna se samband

 

  • Låtar Bedömningen av sång och spel sker främst vid det slutliga framförandet men även under arbetets gång. För musikerna tittar vi i första hand på svårigheten i kompet, graden av flyt i spelet och säkerheten på var man är i låten. För sångarna är det viktigt att ta ansvar för att sången flyter på samt tonträffning och tajming. Elevernas omdömen och förslag om musiken bedöms främst under arbetets gång.

  • Presentera muntligt för en grupp vad låten handlar om.

  • Begreppskoll digitialt

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Samhällskunskap
Engelska: Song
matematik
SO/SV: muntligt resonemang om källors trovärdighet
Essay
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter