Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAO, SPR

MORGONSAMLING i klass A på IPS

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vad gör vi?

Vi skriver och läser dagen.

Vi samtalar om dagen..

Vi läser matsedeln.

Vi sätter upp dagens schema och pratar om vad vi ska göra idag.

Vi pratar om det som hänt och vad som ska hända.

Hur gör vi?

En elev skriver dagen på tavlan. Dag, datum, månad, namnsdag. Eleverna skriver efter ett rullande schema som finns uppsatt på whiteboardtavlan.

Den elev som skriver dagen läser det skrivits. Vissa elever förstärker orden genom att använda tecken.

Denna eleven läser matsedeln.

Vi pratar om dagen och eleverna får fritt berätta det de vill att övriga ska höra.

Dagens schema i widgetbilder sätts upp och vi går igenom dagens schema.

Detta kommer att bedömas:

Hur eleven utför de moment som ingår i uppgiften att presentera dagen för övriga i klassen.

 

Syfte:

SPR: Förmågan att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

SPR: Förmågan att förstå och tolka språkliga budskap.

SPR: Förmågan att söka och tolka information.

NAO: Förmåga att orientera sig i tid och rum.

 

Centralt innehåll:

NAO: Tid och rum. Tidsuppfattning till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året. 

NAO: Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer och timglas. 

 SPR: Ord, begrepp och symboler för att kommunicera med andra.

SPR: Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara

SPR: Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.

SPR: Tolkning av kommunikativa uttryck.

SPR: Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.

SPR: Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.

SPR: Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.

Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.

Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1