Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 2

Arabiska Åk 1-2

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. vi kommer att läsa om bokstäver,lyssna på böcker, läsa enkla ord, meningar och texter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att tala och lyssna.

Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång i veckan, genom att skriva i klassen och läsa bokstäver, ord och enkla texter.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med bokstäverna, lära dig hur de låter, och hur man skriver dem, samt skriva enkla ord och meningar.

Du kommer att få arbeta med bokstavsljud, lästräna själv och med andra, skriva bokstäver, ord och meningar för hand. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter