Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samvärdering Vatten i fast och flytande form

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Vi utvärderar samtliga grupper i arbetet med fast och flytande form.

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Naturvetenskap
Datum:
Deltagande pedagoger: Åsa och Sucel

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?

BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 

Sucel 20/1

Hur vatten känns i fast och i flytande form. Att få fylla en egen handske med vatten. Vattenmolekyl-leken.

 

Sucel 27/1

Hu den frysta handsken kan smälta med salt ovanpå eller utan den, vilken kommer att smälta snabbare?


GUL UNDERVISNINGSGRUPP:

Åsa 22/1:

Hur vatten känns i fast och i flytande form. Att få fylla en egen handske med vatten. Vattenmolekyl-leken.

 

Åsa 28/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Hur hård och kall isen var. Hur färgen blandade sig när de med en spruta sprutade olika färger på isen. Hur isen förändrades när de hällde salt på isen. Hur isen smälte och blev till flytande vatten igen. 

 

 

 

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:

Åsa 21/1:

Hur vatten känns i fast och i flytande form. Att få fylla en egen handske med vatten.

 

Åsa 29/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Hur hård och kall isen var. Hur färgen blandade sig när de med en spruta sprutade olika färger på isen. Hur isen förändrades när de hällde salt på isen. Hur isen smälte och blev till flytande vatten igen. 

 

 

Vilka lärprocesser har du sett?

BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 
Sucel 20/1

Barnets bekanta med begreppet vattenmolekyl och begreppen fast och flytande. Barnen sa att det flytande vattnet kändes mjukt i handsken och att det var lätt att pressa handsken och skapa olika former med den. 

Sucel 27/1

Barnen har sagt när vattnet har fryst in i handsken känns det mycket kallt, isen glider från dina händer och nu är det lätt för vattnet att bryta i denna fasta form, och ser hur handsken som lämnades utan att gå sönder och så att den bara avfrostades utan hjälp av salt, förvandlade den från sin fasta form till flytande men  behövd mer tid för detta. Barnen visade mycket intresse över att se hur saltet först frystes i isen och sedan se att den här saltisen tinade snabbare än de andra som inte hade något salt.

GUL GRUPP:

Åsa 22/2

Barnen gestaltade vattenmolekyler som snabba i varmt vatten och stilla i fryst. Barnen blev medvetna om  roll. Och bekanta med begreppet vattenmolekyl och begreppen fast och flytande.

Barnen uttryckte att vatten i flytande form kändes: skönt, lagom, lätt, mjukt, varmt, blött, kallt. Vatten i fast form kunde bara vara kallt och hårt och tungt.

Begreppen kyl och frys och skillnaden på dem.

 

Åsa 28/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Vi pratade om att saltet hjälpte isen att smälta snabbare, den handsken som inte fick salt på sig s,läte långsammare. Saltet gjorde så att isen såg ut som kristaller var det ett barn som uppmärksammade. Barnen säger att de lärt sig att när man blandar olika färger blir det en annan färg. 

Vatten i fast form kan inte vara varmt, var det några barn som sa.

 

 

 

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:

 Åsa 21/1:

Barnen gestaltade vattenmolekyler som snabba i varmt vatten och stilla i fryst. Barnen blev medvetna om vattenmolekylernas roll. Och bekanta med begreppet vattenmolekyl och begreppen fast och flytande.

Barnen uttryckte att vatten i flytande form kändes: skönt, lagom, mjukt, varmt. Vatten i flytande form var kallt, men kunde kanske vara varmt. Efter leken med vattenmolekyler så menade alla att vattnet bara kunde vara kallt i fast form.

Begreppen kyl och frys och skillnaden på dem.

Åsa 29/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Vi pratade om att saltet hjälpte isen att smälta snabbare. Den handsken som inte fick salt på sig smälte långsammast. Även i denna grupp säger barnen att de lärt sig att när man blandar olika färger blir det en annan färg. Is och kyla gör ont var det många av barnen som uppmärksammade, de kom på att de kunde spola händerna i varmt vatten. Någon kom på att de kunde pensla på varmt vatten för att få isen att smälta snabbare. Smältvattnet fick många olika färger. 

 

Hur har du varit delaktig i aktiviteten?

 BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 

Sucel 20/1

Delta i leken vattenmolekyl, hjälp att stänga sina handskar, jag har också filmat och tagit kort.

Sucel 27/1 

Delta i avfrostningsprocessen, hjälpa till att öppna frysta handskar och tillsätt salt.

 

GUL UNDERVISNINGSGRUPP:

 Åsa 22/1

Jag har filmat, samtalat, låtit barnen leka vattenmolekyl-leken, varit ett stöd när de fyllde i vatten mm.

Åsa 28/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Jag har pratat, förtydligat, tagit kort, hjälpt till med material.

 

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:

 Åsa 21/1:

Jag har filmat, samtalat, låtit barnen leka vattenmolekyl-leken, varit ett stöd när de fyllde i vatten mm.

 

Åsa 29/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Jag har pratat, förtydligat, tagit kort, hjälpt till med material.

 

 

Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?

BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 

 Sucel 20/1

Att se och förstå processerna hur vatten blir från flytande till fast form, tagit ansvar för att fylla sin handske med vatten, samspelat och samtalat.

Sucel 27/1

 Att se och förstå processerna hur vatten blir från fast form till flytande, ha ansvaret för att öppna handsken och tillsätt salt.

 

GUL UNDERVISNINGSGRUPP:

 Åsa 22/1

Att se och förstå processerna hur vatten blir från flytande till fast form, tagit ansvar för att fylla sin handske med vatten, samspelat och samtalat.

 

Åsa 28/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Genom att ta eget ansvar för sin frysta handske och själva experimentera med att hälla salt och färg på den och försöka uttrycka vad de ser och upplever.

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:

Åsa 21/1:

Att se och förstå processerna hur vatten blir från flytande till fast form, tagit ansvar för att fylla sin handske med vatten, samspelat och samtalat.

 

Åsa 28/1: vi har hämtat de frysta handskarna varje barn har sin egen handske och tillgång till salt och färg.

Genom att ta eget ansvar för sin frysta handske och själva experimentera med att hälla salt och färg på den och försöka uttrycka vad de ser och upplever.

 

 

Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?

 BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 

 Att förbereda material såsom salt, färg, något att lägga den frysta handsken på.  

  

GUL UNDERVISNINGSGRUPP:

 Att förbereda material såsom salt, färg, något att lägga den frysta handsken på.  

 

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:

 Att förbereda material såsom salt, färg, något att lägga den frysta handsken på.  

 

 

Hur går vi vidare?

 Vi kommer gå vidare med skogens djur och vattnets betydelse för dem i skogen. (Se samplanering)

 

BLÅ UNDERVISNINGSGRUPP: 

 

 

 

GUL UNDERVISNINGSGRUPP:

 

 

RÖD UNDERVISNINGSGRUPP:


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter