Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Hur dog de flesta dinosaurierna ut?

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vi kommer under detta arbete träna oss på att skriva och läsa texter som är förklarande (faktatext) samt att söka information digitalt.

Uppdraget:

- att kunna skriva en förklarande text (faktatext).

- att kunna läsa och förstå en förklarande text (faktatext).

- att kunna söka information digitalt.

- att känna till hur du kan vara källkritisk.

Undervisning - du kommer ges möjlighet att: 

- träna din läsförmåga (flyt och förståelse) genom att vi gemensamt kommer att läsa texter som är förklarande. Detta tränar vi genom att leta upp nyckelord och färglägga, sökläsa, använda oss av rubriker, bilder, gemensam läsning, läsa med lärpar och läsa på egen hand.

- träna ord/begrepp som hör till ämnet vi/du skriver om. Vi tränar det bland annat genom att skriva förklaringar/synonymer till begrepp/ord och illustrerar en bild som hör till.

- tränar på hur man kan starta meningar på olika vis genom att vi gemensamt har genomgångar och använder strukturerna i de texterna vi skriver.

- tränar på vilka strukturer och som passar till att skriva instruerande texter, t ex vad som kommer först, sedan och sist (röd tråd), ord som hjälper till resonemang, användare av begrepp mm. 

- tränar på vad som är likheter och skillnader med olika texttyper t ex genom att se likheter och skillnader på beskrivande och förklarande texter. 

- tränar på att söka information på olika angivna webbplatser genom att vi gemensamt går igenom hur man kan kan skriva för att få fram den information man söker. Vi tränar på att vara källkritiska genom att jämföra olika texter och dess syfte samt ser ett urval av avsnitten från serien "Surfarna". Vi reflekterar under vårt arbete över tillförlitligheten på de olika källorna vi använder oss av (ne.se, sli.se, ungfakta.se, ur.se).

Bedömning - detta kommer att bedömas: 

- hur du skriver en förklarande text med tillhörande ämnesord/nyckelord.

- hur du läser en förklarande text med flyt och förståelse.

- hur du använder olika källor på ett reflekterande sätt.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Förklarande text!
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback