Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8

Helt lyriskt- musik

Degebergaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Öva din förmåga att förstärka en text med hjälp av bild och musik. Kunna resonera kring hur musiken integrerar för att förstärka en känsla eller upplevelse.

Övning ger färdighet och vi börjar  del 1 med att välja en saga/berättelse. Denna text ska delas upp i en google presentation. Till de textdelarna ska det hittas bilder (på internet) som kan passa bra till texten. Vidare ska det sökas upp musik som kan förstärka känsla i texten.

Vi kommer att titta på hur musik och bild används i vårt samhälle för att förstärka olika upplevelser.

Del 2 blir att, med den dikt varje elev kommer att bli tilldelad i ämnet svenska, utifrån den analys som genomförs på samma sätt som sagan/berättelsen förstärka med egentagna foto och instrumental musik som redan finns eller musik som elevena själva spelat in eller skapat digitalt.


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Måluppfyllelse musik
Helt lyriskt musik & bild

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback