Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Material och deras egenskaper

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi lär oss om olika material och vi oss att sopsortera.

Undervisning:  Vi läser tillsammans i "Boken om NO" och gör tillhörande uppgifter i övningsboken. Vi pratar om material och egenskaper och listar saker som är gjorda av t.ex. plast, trä, glas osv. Vi gör enkla experiment tillsammans med lärkompisen. Vilka saker (material) flyter/sjunker, är magnetiska och leder elektricitet? Vi dokumenterar i NO-boken. Vi tittar på en film om hur vi kan vara miljövänliga i  hemmet och pratar extra om sopsortering och varför det är viktigt och bra för miljön. Vi tränar praktiskt på att sopsortera vanliga hushållssopor.

Bedömning: Eleverna svarar på några frågor, skriftligt och/eller muntligt i appen book creator efter avslutat arbetsområde. Jag observerar också arbetet under lektionerna.


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Material och dess egenskaper
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter