Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Alla årskurser

Pedagogisk planering åk6

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

1 Lär dig hur du sätter samman olika delar med hjälp av skruv och bygger en låda. 2 Vi tillverkar fotpallar

HUDDINGE KOMMUN

Annerstaskolan

 

Pedagogisk planering för åk 6 i ämnet TM

Centralt

Innehåll

Lärområde

Tid

Delområde

Undervisning/

Arbetssätt

Förmågor

Bedömning

Kriterier

Elevens ansvar och delaktighet

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

 

Slöjden i samhället

 

Sammansättning, spika och skruva

 

Per 1

9 v

 

 

 

Per 2

9 v

 

Små skåp, skrin

 

.

 

 

Lådor, hyllor, pallar

 

Enstaka träslag.

Bearbetning och formning av trä

 

Formge och framställa

 

 

 

Välja och

Motivera

 

 

 

Analysera och värdera

 

 

 

Tolka

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

·        Du kan arbeta med att utveckla dina idéer

·        Du kan använda tekniker och verktyg. Du kan också benämna verktygen med dess rätta namn och vet vad de används till

·        Du kan beskriva och förklara hur dina val av form, material, färg o s v påverkar de intryck man får av ditt föremål och vad det är som gör det så

 

Eleven tar ansvar för sitt eget arbete och följer de instruktioner den får av läraren. Eleven gör arbetet själv med handledning av läraren.

 

För högre betyg: Eleven har ett mer självständigt och undersökande arbetssätt där eleven prövar och försöker finna lösningar själv


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback