Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Tema Vatten åk 1

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. I det här temat kommer du att få lära dig om vattnets kretslopp.

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

  • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
  • din förmåga att berätta något om vattnets olika former ( fast, flytande och gasform).
  • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
  • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
  • din förmåga att ta reda på vad som flyter/sjunker i vatten
  • din förmåga att delta aktivt i enkla undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om vattnets kretsloppet.
Vi kommer att se film om vatten.
Vi läser litteratur om vatten. 
Vi kommer att utföra gemensamma experiment där du kommer att få ställa en hypotes och sedan undersöka den.

Bedömning

Det som kommer att bedömas under det här arbetsområdet är:

att du deltar aktiv under lektionerna,

att du är delaktig vid experimenten och kan ställa en hypotes.

att du kan berätta något om vattnets olika former ( fast, flytande och gasform).

att du kan berätta något om vattnets kretslopp.


Läroplanskopplingar

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter