Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Textilslöjd symaskin år 4

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Symaskinens olika funktioner.

 

  • Du kommer att sy i papper och tyg för att lära dig symaskinens olika funktioner. Med och utan tråd.
  • Inspiration kommer att ges i form av mönster, bilder.
  • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
  • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
  • Ditt arbete kommer att dokumenteras i en slöjdbok.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske, genom inlämning av loggboken och vid bedömning av din arbetsinsats.

För att utveckla dina förmågor kan du göra följande

  •  Vara aktiv under lektionerna.
  • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
  • Skriva i din slöjdbok och reflektera över vad du nar lärt dig.
  • Kunna använda slöjdspecifika begrepp.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter