Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

TERMINSPLANERING FINSKA SPÅR 1 / ÅK 3

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Vårterminen 2020

 

• Tidsperiod: Vårterminen 2020 

 

• Innehåll: 

Under vårterminen kommer du att arbeta med: 

 

Faktatext (läsa och förstå, skriva egen) 

Årstider, djur 

Poetiska texter (lyssna, läsa, tolka, skriva) 

Finska folksagor, Kalevalas karaktär och berättelser 

Kreativ skrivande (glädje och kreativitet i skrivandet) 

Små skrivövningar, skrivschema för en vecka 

Stavningsregler 

Sammansatta och särskrivna ord, dubbelvokaler och konsonanter. 

Vi fortsätter med Ekapeli Sujuvuus 

Nya finska ord, synonymer, motsatsord 

T ex natur-/växttema i maj 

Muntlig presentation med hjälp av bilder  

Vi väljer teman tillsammans 

 

 

 

Du kommer att få hemläxa varje vecka (förutom lovveckor). Kom ihåg att ta läxan med till nästa lektion! 

 

  

• Mål: 

• Du ökar ditt ordförråd inom olika temaområden. 

• Du blir säkrare i stavningsregler. 

• Du bekantar dig med olika typer av texter 

• Du får bättre flyt i din läsning. 

• Du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

• Du tränar på att berätta, beskriva, diskutera och argumentera om olika saker. 

 

 

 

 

Syfte: 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

  • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

  • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter