Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Historia vikingatiden åk 4, vecka 3-10

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Under kommande veckor ska vi läsa om vikingatiden. Hur kan vi veta något om vikingatiden? Vem bestämde vad i vikingatidens samhälle? Hur levde vanliga människor? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Hade alla vikingar hjälmar med horn? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

·       Berätta när vikingatiden var

·       Beskriva hur människorna levde: vad de arbetade med, hur deras kläder såg ut, hur de bodde och vad de åt

·       Använda ämnesspecifika ord, till exempel träl och plundra

·       Förklara hur och vart människorna reste

·       Förklara hur vi kan veta något om vikingatiden och vikingarna

·       Redogöra för gudar och vikingarnas religion

·       Redogöra hur och varför vikingatiden tog slut

 

Undervisning
Vi kommer tillsammans att arbeta med boken Upptäck historia samt i arbetsboken för att lära oss om vikingatiden. Vi kommer även lyssna på Turid - en vikingasaga från sr.se samt se på filmer om vikingatiden. Vi kommer att diskutera begrepp och ämnesspecifika ord. Arbetet kommer sedan variera mellan enskilt arbete, pararbete och övningar i helklass. 

 

Bedömning och redovisning av förmågor
Du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på dina uppgifter och aktiviteten på lektionerna.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback