Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

"FULMONSTER" eller "FINMONSTER"

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

När man syr, blir det alltid över en massa fina tygbitar. Dessa samlar vi i en återbrukslåda. I detta arbete tänker vi på miljön och använder oss av just dessa restbitar, för att skapa ett personligt "FULMONSTER" eller "FINMONSTER"!

Konkretiserade mål/mål för arbetet:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till at… visa mer →

 

I detta arbete ska du:

  • SY ETT "FULMONSTER" av trikå-restbitar från lapplådan
  • träna på att skissa idéer
  • kombinera färg, form och material
  • träna på att få fram ett uttryck på ditt MONSTER
  • göra ett eget mönster/mall 
  • använda teknikerna: trikåsömnad, applikation, broderi och sy i en knapp
  • lära dig sy i elastiskt tyg
  • använda elastiska sömmar
  • följa muntliga och digitala sömnadsinstruktioner
  • dokumentera ditt arbete steg för steg, i ord och bild 

Undervisning - arbetssätt:

Du kommer att erbjudas undervisning både i grupp och individuellt i de tekniker som ska användas. Det kommer också att finnas både skriftliga instruktioner/bilder och digitala instruktionsfilmer. Genom respons på dina idéer och ditt arbete, får du möjlighet att utveckla förmågan att förklara dina val, samt beskriva din arbetsprocess även muntligt.

 

Elevinflytande:

Du får alltid möjlighet att påverka ditt slöjdarbete genom att själv välja t.ex. färg, form och/eller material. (Jag önskar att du gör personliga slöjdarbeten!)

Om du så önskar, kan du få individuell handledning och undervisning i de tekniker du använder i ditt arbete.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under hela arbetsprocessen - från idé till färdigt arbete och dokumentation/redovisning.

Se bedömningsmatris nedan


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 1-6
Uppgifter
Dokumentation i Classroom

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback