Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Språkutveckling kommunicerad genom Skog och Ljus

Björklövens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

"Förskolans pedagogik är av avgörande betydelse för barns möjligheter att vara delaktiga i det som sker i den dagliga verksamheten. Att det ska kännas roligt och spännande att komma på morgonen, att dagen ska innehålla något som gör att man känner sig förväntansfull, nyfiken och kanske förvånad kan tyckas vara en självklar rätt för varje barn. Inte minst ska alla barn känna sig trygga i att bli lyssnade på samtidigt som de ska få upptäcka att alla andra också har något viktigt att tillföra och berätta om." Bruce, Ivarsson, Svensson, Sventelius 2016

Kartläggning av barngruppen

Gruppen består av barn i åldrarna 3-5 år. Det är elva pojkar och nio flickor. I gruppen finns flera barn som är tvåspråkiga och barn som behöver stöd i sin språkutveckling. Utifrån våra observationer har vi sett att barnen behöver stöttning i deras kommunikation så som vid lek och rutinsituationer. Vi ser även ett intresse hos flera barn kring bokstäver och skriftspråkande.

Många av barnen har visat ett stort intresse för småkryp, ägg och djur ute på vår gård.

Barngruppen är nyfiken och sugna på "mysterier" som de vill lösa.

Mål

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Omformulering av läroplansmål

På ett lustfyllt sätt vill vi att barnen ökar sitt ordförråd för att i sin vardag utveckla sin förmåga att kommunicera och argumentera med andra samt uttrycka sina tankar.

Genomförande/Arbetsmetoder

"När vi utifrån ett vidgat språkbegrepp tänker att barn har hundra språk som Loriz Malaguzzi så poetiskt uttrycker det, tänker vi att såväl barn som vuxna har oerhört många sätt att gestalta och kommunicera olika språkliga uttrycksformer, i ett samspel med tingen och omvärlden."

Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée 2014

Vi utgår från dessa tankar när vi planerar vår utbildning kring språkutveckling och kommunikation.

I utbildningen får alla barn gemensamma likvärdiga upplevelser genom att gå till skogen en gång i veckan samt att ett ljusrum skapas i "blåmattan" rummet.

Skogen - barnen går till skogen regelbundet i helgrupp. Vilka ord används? Vad intresserar barnen sig för? Vilka processer uppstår?

Vi tar med material tillbaka till förskolan som vi kan arbeta vidare med under veckan.

Ljusrum - Vilka ord används? Vad intresserar barnen sig för? Vilka processer uppstår?

Uppstart/introduktion:

Vi pedagoger skapar ljusrummet och introduserar det för 3-4 barn åt gången. Detta för att ge alla barn en likvärdig upplevelse och möjlighet att i liten grupp uppleva rummet med dess olika funktioner.

Vi börjar med ljusborden med prismor och färgpaletter. Overheaden med skuggfigurer och genomskinlig plast. Samt genomskinligt duplo till det ljusbordet som skiftar färg. I rummet finns också en discokula och spetstyg hängande från taket.

Utifrån NTA:s (naturvetenskap och teknik för alla) Tema Ljus hämtar vi olika experiment och skapar undervisningstillfälle där barnen får utforska ljus på olika sätt.

 

Grupper

Helgrupp går till skogen på tisdagar.

Vi delar barnen i två mindre grupper på förskolan när vi återkopplar till skogen och arbetar vidare under veckan för att bättre kunna följa barnens reflektioner, tankar och processer.

Grupper om 3-5 barn i ljusrummet.

 

Dokumentation:

Pedagogerna dokumenterar gemensamt i Rönnens planeringsrum varje vecka, SKA. Enskilda reflektioner skrivs i respektive dagbok.

Under temats fortskridande görs pedagogisk dokumentation fortlöpande av barnen själva eller av pedagogerna. Olika dokumentationstekniker kan används så som bild, skrift, tredimensionellt skapande, foto eller film beroende på vad som ska dokumenteras. Barnen får återuppleva samt reflektera kring sina upplevelser via dokumentationen som finns tillgänglig för dem.

Vårdnadshavarna blir delgivna via Rönnenbrev och i barnens enskilda lärloggar på Unikum samt den synliga dokumentationen på avdelningen.



 

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter