Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE, SPR

Musik

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Musik

Innehåll

  • Uppleva musik på olika sätt; sjunga, spela, titta, lyssna, dansa, teckna och känna.

Arbetssätt

  • Eleven är delaktig på olika sätt med att välja musik som vi sedan sjunger. T.ex att slå en tärning och få en färg som talar om vilken burk som ska öppnas för att välja sång.
  • Vi sjunger sånger som "ligger i tiden" t.ex. julsånger, sånger om årstider osv. 
  • Använder rytminstrument.
  • Eleven får prova spela olika instrument och sjunga i mikrofon.
  • Vi tittar på teckensånger.
  • Eleven är delaktig med att välja musik på t.ex. youtube. På så vis får vi se och höra olika genre av musik och olika artister. 
  • Vi tecknar sånger.
  • Vi gör rörelser till sånger.

Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

Rytm- och musikinstrument.

Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.

Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.

Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.

Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.

Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och käns lor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter