Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KEMKEM01

Läxförhör Stökiometri

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Stökiometri Ivan har bedömt läxförhöret enbart E eller F.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter