Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Skriftlig pedagogisk planering

Ämne - Europa

Årskurs 6

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

 

Centralt innehåll:

Livsmiljöer

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Genomförande:

 

·      Gemensam och enskild faktaläsning

·      Begreppslistor

·      Gruppdiskussioner

·      Film

·      Arbete med digitala och fysiska kartor

·      Quiz

·      Blindkartor

·      Enskilt arbete om egen valda länder i Europa

·      Jämförelseuppgift

 

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Vid arbete med enskilda länder kommer eleven få välja hur hen ska redovisa sitt land.

                     

 

Kunskapskrav:

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske efter kunskapsmålen här ovan. Men stöd från muntliga, skriftliga och digitala uppgifter.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Vi startar upp arbetsområdet med repetition av grundläggande kartkunskap. Avslutningsvis kommer vi utvärdera arbetsområdets innehåll och tillvägagångsätt.

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 200110


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter