Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

PP v5 SPRÅK Äventyret

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Planering planering (Pp) Äventyret

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: 112 - Polis

Tidsperiod: jan/feb 2020

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Äventyret

Barnens ålder: 2-5

År och datum: 200127

Planeringen Upprättad av: Linda, Sara, Ullis

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Språket som nyckel

Värdegrunden

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill väcka intresset för projektet samt se hur det kan tas vidare.

- Arbeta med bilder och skapande på olika vis kopplat till projektet
- Vi vill ge förutsättningar för god gemenskap i gruppen, där alla får förutsättningar för att vara delaktiga och våga ta plats
- Vi vill få en förståelse för polisens arbete i samhället och som goda förebilder.
- Vi vill använda digitala verktyg i kreativt skapande, för projicering och för faktasökande.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi har lånat olika böcker om projektet för att väcka intresset och nyfikenheten hos barnen.
- Spaltdokumentationer, lyssnar in och inventerar barnens intresse för projektet.

- Sätter upp dokumentationer så de får ta del av varandras arbeten.

- Alla pedagogerna är ansvarig.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-se ovan

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Vi ser att barnen är intresserade.

Vi ser i barnens lek o skapande att det är en process dom tagit in.

Vi utvärderar vidare vårat arbete.
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Det är utifrån barnen vi arbetar, barnens tankar och idéer.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Vi bygger våran fakta på observationer och dokumentationer.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Hålla i och hålla om och sikta in oss mot naturvetenskap.Utvärderingen gjordes av: Ullis, Sara och Linda

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter