Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Vårt avlånga land Sverige

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I arbetsområdet Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? Du kommer få lära dig om olika platser i Sverige, den svenska naturen och dess tillgångar, människans användning av naturen, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att: 

- Du ska få lära dig och använda olika begrepp kopplade till ämnet geografi.

- Kunna välja ut information från kartbok och texter och använda den.

- Du ska kunna berätta, lyssna och skriva om det du lärt dig.

- Känna till orsaker till varför det ser så olika ut i vårt land och vad det får för konsekvenser för befolkningen samt att jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

 

Förmågor att utveckla

Begreppslig förmåga

Metodförmåga

Kommunikativ förmåga

Analysförmåga

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta utifrån läromedlet Upptäck Sverige (lärobok och vissa tillhörande arbetsuppgifter). Vi kommer att kombinera detta läromedel med pedagogiska filmer från SLI. Vi kommer även att arbeta med att skriva faktatext och träna på att samla in information och bearbeta denna.

 

Detta ska bedömas

Vi gör en fördjupning i en lav Sveriges landskapstyper och tittar på viktiga platser, befolkningstäthet, naturanvändande, klimat.

Vi jämför olika landskapstyper utifrån både natur och kultur. Här visas också den begreppsliga förmågan.

Kartkunskap.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter