Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

ÄVS Matematik åk 7 vt-20 Algebra

Äppelviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan man säga att man använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att man inte känner till alla tal. Algebra och algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler. Varje dag används algebra utan att det märks eller att alla tänker på det. När vi konstruerar och bygger vägar, byggnader, flygplan, beräknar hastigheter o s v använder vi oss av algebra.

Arbetssätt:

 • Arbete i Matematikboken Matte Direkt 7 kap 3 och annan färdighetsträning. Här tränar vi våra matematiska färdigheter och vår förmåga att uttrycka oss matematiskt.
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter. I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Studi.se
 • Matematiska aktiviteter - praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap. 

Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta eget ansvar för att ligga i fas. Prioritering när det gäller hemarbete är 1. Ligg i fas med planeringen 2. Läs igenom eller lös läxuppgiften/uppgifterna.

Undervisningens innehåll:

 • Uttryck och prioriteringsreglerna
 • Skriva och förenkla uttryck
 • Uttryck med parenteser
 • Ekvationslösning
 • Problemlösning med hjälp av ekvationer
 • Mönster

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • skriftliga prov vecka 6.

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Föra och följa matematiska resonemang 
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik algebra åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter