Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Vi ska arbeta med faktatexter. Vi ska lära oss hur en faktatext är uppbyggd och vad som är typiskt för en sådan text. Vi ska skriva en egen faktatext och redovisa denna.

 

 

MÅL

Vad ska vi kunna?

Hur en faktatext är uppbyggd, vad som är typiskt för en sådan text. 
Vi ska kunna skriva en egen faktatext samt redovisa denna.  

Vi kommer även ge respons på texter och efter det förbättra vår egen

faktatext. 

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

Vi ska jobba med Klara Svenskan, genomgångar och filmsnuttar

som exempel.  

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Faktatexten kommer bedömas likväl din redovisning. 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter