Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

1 - 2

Boksamtal och Jämställdhet

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vi kommer under några veckor arbeta kring temat jämställdhet, allas lika värde och rättigheter. Vi kommer använda oss av drama, läsa böcker och göra lekar och övningar på temat.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte är att eleverna med utgångspunkt i olika övningar, skapande och böcker ska få möjlighet att diskutera, ta ställning och reflektera över frågor som handlar om  etik och moral, jämställdhet och hur yttranden kan påverka en själv och andra.

 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Vi ser ett behov av att lyfta och frågor som rör normer och värderingar. Vi ser också ett intresse från elever att arbeta med drama, skapande och böcker och tänker utifrån det behandla ämnet.

 

Undervisning och arbetsformer

Drama -forumteater

Dilemmasagor 

Lekar 

Skapande

 

Utvärderingen 

Vad?

Aktiviteterna kopplat till temat

Aktivt deltagande  

Förståelsen för våra olikheter

Hur?

Observationer

Diskussion i mindre grupper

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter