Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barn lär sig om kroppen, gränser och sexualitet

Råå Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Barn ska lära sig om rätten till sin egen kropp Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. Källa: Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete Danijela Tomasovic Vanessa Carlstedt

Undervisningsplanering

Vad ska läras ut?Rätten till kroppslig integritet

Varför?Syftet är att stärka jämställdheten och att förebygga sexuella övergrepp.

Hur ska undervisningen genomföras?
Vi använder materialet Stopp! Min Kropp! som en guide för att lära barn att säga nej till ovälkommen beröring. Vi diskuterar om privata områden som rumpa, mun, snippa och snoppe. Dramatiseringar hålls om olika vardagssituationer där barn kan lära sig att respektera när kompisen säger ifrån.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Hela gruppen

Av vem?
Joyce-Ann Andersson , Nina Forsberg, Happy Norneus

Vad är målet med undervisningen? 

Barnen ska respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp.

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter