Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Klimatzoner & Världsdelarna

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Under detta moment arbetar vi med hur en karta fungerar. Vi lär oss också hur världen kan delas in i olika världsdelar och olika klimatzoner.

Detta ska du lära dig:

Du ska lära dig att använda en karta på olika sätt. Du ska kunna använda längd och breddgrader för att bestämma en plats. 

Du ska också lära dig om hur jorden delas in i olika  klimatzoner och kunna ange vad som är typiskt för dessa zoner.

Så här kommer vi att arbeta:

Ni kommer i grupp att få planera en resa i en världsdel. Under resans gång ska ni passera viktiga länder, städer och platser i världsdelen. Resan presenteras muntligt för klassen.

Ni kommer också i grupp att få skriva en faktatext om er världsdel. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Momentet avslutas med ett prov där ni ska kunna pricka in 5 valfria länder, 5 valfria städer och 5 valfria platser i varje världsdel. Ni ska också kunna berätta något om hur klimatet är i varje världsdel och vad som påverkar klimatet. 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter