Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra åk 8

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

.

Mål för elev

Du ska utveckla dina kunskaper i följande förmågor:
- använda metoder
- lösa problem
- kommunicera

Innehåll

Arbetsområdet handlar om algebra och ekvationslösning. Vi kommer att utgå från kap 3 i Matte Direkt 8.

Exempel på centrala begrepp: Variabel, obekant, uttryck, ekvation, balansmetoden, förenkla och konjugatregeln.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar, göra gemensamma övningar, skapa egna ekvationer och räkna uppgifter i boken.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att konstruera egna ekvationer, visa kunskaper på lektioner och vid övningar samt vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

I början av arbetet kommer vi att knyta an till den algebra som tidigare har arbetat med. Du kommer, under arbetets gång, att ha möjlighet att välja svårighetsnivå på de uppgifter som du arbetar med.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter