Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Decimaltal

Hagaskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Arbete med decimaltal i utvecklad form, på tallinje, addition och subtraktion med decimaltal.

 När vi har arbetat klart med området kommer jag bedöma din förmåga att: 

  • ha förståelse av positionssystemets uppbyggnad med tiobas. 
  • kunna generalisera detta system och inse att man kan skriva hur stora och hur små tal som helst. 
  • ha förståelse av sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform
  • skriva decimaltal och kunna läsa ut 2,8 som två hela och 8 tiondelar.
  • anpassa räknemetoder för heltal till att passa decimaltal. 
  • se på talen i en uppgift vilken metod som är lämpligast att använda och vid val av huvudräkning även kunna välja passande strategi. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter