Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Barnkonventionen

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Barnkonventionen handlar om vad alla barn har rätt till, till exempel att alla barn har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Föräldrar och familjen har stort ansvar enligt barnkonventionen, men staten har också ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Varje människa under 18 år räknas som barn.

1 januari 2020 är Barnkonventionen svensklag. 

Vi kommer under några veckor lära oss mer om vad barn har rätt till.

 

Vi läser, samtalar, tittar på filmer, ritar och skriver. 

 

Film:

https://urplay.se/program/214300-hur-kan-barnkonventionen-hjalpa-dig

 

https://urplay.se/program/208573-vagen-till-fredspriset-malalas-kamp

 

Hemsida där man kan lära sig mer:

https://barnrattforalla.se/barnkonventionen/


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter