Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Almanackan, klockan och tidsskillnad åk 4

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Vi kommer bla att utveckla kunskaper om: -hur vi avläser - och skriver datum -att jämföra och uppskatta tid samt att beräkna tidsskillnader -att avläsa och skriva klockslag analogt och digitalt -att omvandla tidsenheter -att beräkna tidsskillnad

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Lyssna på och delta vid genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Laborativa övningar och spel.
 • Arbeta i matteboken. 
 • Färdighetsträna för att  kunna avläsa och skriva klockslag analogt och digitalt  med hjälp av visningsklockor, olika appar på iPaden och på stenciler. 

Mål och bedömning

Vi  kommer att bedöma din förmåga att kunna

 • avläsa datum och skriva datum
 • jämföra, uppskatta och mäta tid
 • omvandla tidsenheter
 • avläsa och skriva klockslag
 • beräkna tidsskillnad

Begrepp  du behöver  kunna:

 år, kvartal, månad, vecka, dygn, skottår, timme, halvtimme, kvart, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidsenhet

Förklaring på dessa begrepp finns på s.135 i matteboken 

 

 

Så här bedömer och dokumenterar vi elevens kunskapsutveckling

 • koll på  klockan (analog och digital)
 • löpande observationer av förmågorna inom de olika moment som vi arbetar med
 • test på förmågan att kunna  välja tidsenhet,  skriva datum, beräkna tidsskillnad samt förklara begreppen

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Almanackan, klockan och tidsskillnad åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter