Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bokstäver

Östlyckans förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Utifrån barnens intresse om bokstäver och deras begynnelsebokstav.

Syfte (varför)

 

Utifrån barnens intresse av bokstäver, sin och andra barns begynnelsebokstav samt av alfabetet på väggen. 

Nuläge och intention

 

Flera av barnen i barngruppen kan redan identifiera sin och kamrater och familjemedlemmars begynnelsebokstav med hjälp av bilden på vårt alfabet. 

Intentionen: Att barnen utifrån sin förmåga skall kunna identifiera sin begynnelsebokstav och dess ljud. Samt fördjupa oss och möta barnens vidare intresse. En intention är också att barnen skall kunna skriva sitt namn på sikt. 

Genomförande (hur)

Genom att bearbeta sin egen begynnelse bokstav genom olika skapandeformer. Exempelvis: Play-doh, rita i socker, forma med rep, fylla sin bokstav med olika material, klippa ut, rita sin bokstav, 

Genom matematiken utforska hur många som börjar på samma bokstav och jämföra antalet bokstäver i namnen. 

Klappa stavelsen i namnet. 

IKT- använda sig av Bornholmsleks-appen. 

Introducera praxisalfabetet. 

Arbeta med samlingar och aktiviteter utifrån Bornholm. 

Utforska andra symboler på förskolan och i vårt närområde. Ex: skyltar, informationstavlor. 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter