Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Vinter

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi kommer att arbeta med vad som kännetecknar årstiden vinter. Vi undersöker snö, gör experiment och försöker förstå hur några djur och fåglar har det på vintern.

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • lära oss vinteröveraktiviteter t. ex  åka skridskor

Hur ska vi lära oss det.

 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader..
 • Se på film om vintern, djur och fåglar. 
 • Klippa ut bilder och göra ett collage om årstiden vinter.
 • måla och skapa med olika material
 • lyssna samtala och diskutera kring vintern, djur och djurens överlevnad och skriva om dem.
 • skriva och rita
 • experimentera och undersöka snö och is
 •  Vi åker skridskor

Du får visa ditt lärande genom:

 • Samtal och diskussioner om vad man kan göra om vintern
 • Visa din förmåga genom att samtala och skriva om olika djurs levnadsvillkor under vintern.
 • Känna igen några svenska djur.
 • Dokumentation.
 • Du är delaktig i aktiviteter.

.


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter