Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

Cirkel2020 Spanska AntonioBarraza Helsingborg

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Arbetsområdet : Análisis de la película "El Bosque Animado", basado en la novela del escritor W. Fernández Flórez Detta är en mall för att skriva en planering för GY - modersmål 1

Målet med undervisningen är att...

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-PJTY6IXxc&t=24s

 

 

https://blogs.upm.es/nosolotecnica/2011/02/03/el-bosque-animado-de-wenceslao-fernandez-florez/

 

.Vamos a trabajar con textos . .här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så eleverna förstår. (förtydliga med utgångspunkt i syfte + centralt innehåll + del av kunskapskrav)
Tänk på att utgå från förmågorna i syftestexten!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centrala innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kunskapskraven kopplat till respektive förmåga.

Exempel på formuleringar: "Förmågan att kommunicera i tal och skrift" 
- Hur kan du formulera det så det blir begripligt för eleverna, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav?

  • samtala och resonera kring texter av olika slag, 
  • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
  • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, 
  • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Skriv inte för detaljerat, utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
  • Vad ska eleverna får undervisning om?
  • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna?
  • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)?
  • Undervisnings- och läraktiviteter?

...med hjälp av att skapa underrubriker kan du dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, gafe etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

  • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
  • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

PS!

Kontrollera att du ser en röd tråd från "Målet med undervisningen - upplägg av undervisningen - bedömning"

Med knapparna nedan kan du skapa uppgifter, koppla till läroplan och lägga till eller skapa matris.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter