Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Repetition inför NP Sv

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vi repeterar i början av vårterminen inför de nationella proven i svenska.

Vad ska vi arbeta med?

 

 Vi kommer under de första veckorna på vårterminen att repetera inför de nationella proven i svenska som är måndag 3/2 och onsdag 5/2. På de nationella proven kommer du att ha två läsdelar och två sklrivdelar. Mer information om de nationella proven finns på Skolverkets hemsida.

 

 

Vi kommer att arbeta med följande:'

- samtala om temat "Vända blad"

- använda gamla nationella prov och exempeluppgifter för att bli bekant med upplägget

- läsa texter och besvara frågor

- titta på bedömning av läsförståelseuppgifter för att förstå hur svaren bedöms

- repetera alla texttyper med läromedlet Zick Zack skrivrummet s. 164-175

- träna på gestaltande beskrivningar, rubriksättning och styckeindelning

- skriva text på begränsad tid (enskilt)

- använda programmet DigiExam som provet kommer att skrivas i

- bedöma texter tillsammans för att veta hur texter bedöms vid de nationella proven

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 Uppgifterna för detta arbetsområde kommer att vara i pappersform eller läggas i Classroom eller DigiExam.

Vissa uppgifter går vi igenom i helklass, annat arbetar vi med i par eller grupp. Texter kommer du att skriva självständigt och i huvudsak på dator.

 

Läromedel vi kommer att använda är:

Zick Zack Skrivrummet

Zick Zack Läsrummet

Läsförståelse C

 

Vad ska du lära dig?

 

 

  • repetera alla texttyper vi arbetat med
  • repetera hur vi läser text för att förstå det som står på raden, mellan raderna och bortom raderna
  • använda programmet DigiExam
  • hur de nationella proven i svenska är upplagda

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vissa uppgifter är inlämningsuppgifter, andra uppgifter visar du kunskaper genom delaktighet i samtal.

Dina kunskaper visar du också på de nationella proven.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter