Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Svenska vecka 3-7 Läsförståelse

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Denna vecka ska vi träna läsförståelse och prova på hur det är att leda en diskussion i liten grupp. Vi kommer att titta på hur de nationella proven kommer att vara uppbyggda i år 9 och kommer att använda oss av ett material från Liber som liknar upplägget i de nationella proven. Detta prov är speciellt anpassat till år 8. Vi kommer att läsa och bedöma elevtexter tillsammans i grupper och samtala om olika bedömningsnivåer och vad som skiljer i kvalitet av svar och även i olika texttyper. Ni kommer att få läsa, svara på frågor, diskutera i grupper och i helklass. Tanken bakom ett mer elevaktivt arbete med bedömning är att ni ska bli mer medvetna om vinsterna av utvärderingen och bedömningen. Det är ett utmärkt sätt för er att få syn på sitt eget lärande och lära av varandra. Dessutom kommer du också få utöka ditt ordförråd då vi kommer att arbeta med ordkunskap.

 

Läsförståelse, ord och muntlig framställning   

Vecka 3-7 

 

 

Måndag         Introduktion till veckan

Vi ska arbeta med l Tal och samtalshäftet som handlar om muntlig framställning  och vara förberedd att redovisa en av texterna 1-5 som finns i häftet. Du ska även vara beredd på att uttrycka dina åsikter om den text du valt samt kunna leda ett samtal om texten i en liten grupp. Vi tränar på muntlig framställning och att leda en diskussion. 

Ordkunskap – vi utökar vårt ordförråd

                      Läxa under veckan är att ha samlat på sig 10 nya ord som du hör och skriva ner dessa i ett sammanhang.

  

Tisdag       Läsförståelse: Vi läser/lyssnar gemensamt olika texter och du svarar på frågor om dessa.

                  

Onsdag       Vi rättar gemensamt läsförståelsen och ser vilken läsprofil du har. Läraren går igenom en fråga i taget och du rättar utifrån bedömningen.

                      Du ska lämna in din läsprofil till läraren.  Vad behöver just du träna på?

Redovisning Ordkunskap – vi utökar vårt ordförråd (redovisa ett av dina ord i klassen och förklara vilket sammanhang det används.Ge exempel.)

                                                                  

Torsdag      Skrivuppgifter – kommer du ihåg vad som kännetecknar de olika texterna.

  Vi tittar på bedömning av olika elevtexter.

   Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att texten ska vara värd ett A?

  Samtala i par och gissa betyget och motivera innan läraren avslöjar bedömningen.

   Klara? Gå in på ordprov.se för att öva på mycket svåra ord

  

Fredag         Prov i läsförståelse: Novell med frågor

Kort ordkunskapsprov

             Bok –välj bok inför kommande ämnesvecka- kärlek, sex och komplex   

 

 

 

 

 

 Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsförståelse
Uppgifter
Ordkunskap
Läsförståelse