Skolbanken Logo
Skolbanken

Modersmål Teckenspråk GRSÄR

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vi tränar upp teckenförrådet samt tränar på känslouttryck

Denna termin så fokuserar vi på att öka teckenförrådet och träna på känslouttryck.

Vi fokuserar även på hur kroppen ser ut och vad vi använder när vi utför vissa aktiviteter. Exempelvis; Vad andas vi med? Vad springer vi med?


Läroplanskopplingar

Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter