Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Cirkel2020. En berättande Text VT-2020

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Under vår sagotema så kommer du lära dig om hur en berättande text ser ut och hur en saga är uppbyggd. Vi kommer lyssna, läsa och skriva och fantasin kommer att få flöda. .

Arbetsformer

Vi använder oss av cirkelmodellen för genrebaserad undervisning som består av fyra faser. 
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skapa/skriva en gemensam text.
4. Berätta/skriva en egen text.

 • Temat börjar med en diskussion om berättande texter och deras syfte. 
 • I början jobbar eleverna tillsammans med läraren. Vi diskuterar det vi vet om sagor och äventyr. Vilka sagofigurer finns, hur bilderna ser ut och så vidare.
 • Vi ökar ordförrådet kring temat och jobbar med ord som förekommer ofta i sagor och rättstavning. 
 • Eleven använder sin arbetsbok för att skriva information om olika sagor, vi tittar noggrant på hur sagorna är uppbyggda, inledning, problem, lösning och slut.
 • Vi kommer använda fantasin och skriva en saga tillsammans för att träna och ge en förebild av arbetsprocessen innan eleverna får hitta på egna sagor i par eller enskilt.
 • Till slut får eleverna berätta sina nya sagor.

 

 

Mål

 • Att eleverna läser på sitt modersmål och utökar sitt ordförråd kring temat.
 • Att eleverna lär sig att skriva ord och längre sammanhängande meningar kring temat.
 • Att eleverna blir bättre på att tala, lyssna och samtala på sitt modersmål.
 • Att eleverna lär sig att skriva en enkel berättande text.
 • Att eleverna kan presentera muntligt sin saga.
 

Bedömning

 • Jag återkopplar kontinuerligt till eleverna gällande deras läs- och skrivförmåga.
 • Eleverna får feedback på sin berättande text från lärare men också klasskamrater.

Arbetsperiod

Ungefär 7 lektioner


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter