Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska Tala och Lyssna åk 1

Sköndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Att kunna tala och lyssna till andra är viktigt för att andra ska kunna förstå dig och vilja lyssna till dig. Därför övar vi på detta i skolan.

Du kommer att få möjligheten att:

 • Lyssna till högläsning så gott som dagligen i klassen.
 • Öva på att återberätta det du har hört.
 • Öva på att lyssna när kompisarna pratar eller redovisar något. 
 • Träna på att berätta muntligt för olika mottagare så att de förstår.
 • Träna på att framföra muntliga redovisningar/presentationer.
 • Träna på att ta ansvar för ditt språkbruk.
 • Träna på att sätta ord på våra olika känslor.

 

Din lärare kommer att bedöma om du:

 • Kan lyssna till högläsning en längre stund.
 • Kan återberätta det du har lyssnat till.
 • Kan lyssna aktivt på andras redovisningar.
 • Muntligt kan berätta om vardagsnära saker.
 • Kan genomföra en enkel muntlig presentation.
 • Du visar förståelse för att ord och yttranden uppfattas olika av omgivningen beroende på ditt tonfall. 
 • Kan använda ord och begrepp som använd för att uttrycka känslor. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter