Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion åk 9 Maria Park

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

Vad är rätt? Vad avgör om en handling är god eller ond? Vem har rätt att döma andra? Detta är frågor som vi kommer att arbeta med under kommande veckor på So- lektionerna där vi ska fördjupa oss i religioner och moraliska frågor. Under vecka 6-10 kommer vi att fördjupa oss i världsreligionerna Hinduism och Buddhism, samt arbeta med begreppen etik och moral.

Syfte:

Du ska få fördjupade kunskaper kring världsreligionerna hinduism och buddhism. Du ska också få träna på att resonera utifrån moraliska och etiska frågor och ställningstaganden. 

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, debatter och diskussioner, enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

-Prov på hinduism och buddism 

-Muntlig diskussion samt inlämning på uppgifter om identitet samt religionens påverkan på samhället.

 

Tidsplanering -

 

Vecka 6-10

Hinduism och Buddhism cirka 3 veckor.

Etik och moral cirka en vecka.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter