Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Forntiden

Påarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

Forntiden

Mål och arbetssätt

Vi kommer att lära oss om hur vardagen kunde se ut för människorna på jägarstenåldern, bondstenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Vi kommer att fokusera på:

- läsa faktatexter och svara på frågor om texten.

- samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje visar

- reflektera över likheter och skillnader med hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp kopplat till tidsåldrarna.


Läroplanskopplingar

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter