Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Bockarna Bruse

185361 Förskolan Skogsbacken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Vi arbetar med "bockarna bruse"

Projekt - "bockarna bruse"

Vad (innehåll):
Vi arbetar med sagan "bockarna bruse". Barnen har visat stort intresse för "bockarna bruse". Vi har därför valt att arbeta vidare med sagan. I miljön har nytt material gjorts. Vi har skapat material till flanotavlan (bilder) och skapat en sagolåda om "bockarna bruse". Vi pedagoger och barn kommer att använda mycket av konkreta material när vi berättar sagan. Barnen själva kommer fått återberätta "bockarna bruse" med konkreta material. Vår sagolåda och flanobilder kommer att finnas tillgängligt för barnen. 

Vi kommer att använda och ta tillvara på de olika miljöerna - utemiljön respektive innemiljön till att gestalta sagan och göra den mer levande. 

 

Varför (syfte):

- Vi arbeta mer språkutvecklande med barnen. Då det är har väckt ett stort intresse hos de för bockarna bruse. 

-  Träna på olika lägesord och antal

- Barnen övar på sagan olika uppbyggnader - början - slutet - mitten. 

- Förstå sig på situationen - varför trollet blev stångad och man kan lösa detta på ett annorlunda sätt. 

- Vi pratar om känslor - är trollet arg, ledsen, glad, känner sig ensamt, hur känner sig bockarna bruse? Hur känner barnen?

 

Hur (metod):

- Vi kommer vidare i projektet att arbeta med sagan i mindre grupper där vi har utgått från barnens intresse, förmågor och beroende på vilken utmaning barnen behöver. 
- Tillsammans kommer vi skapa bockarna bruse - De kommer få måla bockarna bruse, bron, trollet, och fokus på miljön kommer läggas. De kommer få skapa bockarna bruse med ull, glasspinnar, piprensare. 
 
- Vi kommer arbeta mycket med återberättande - Hur börjar sagan? Vilka finns med i sagan? Vilken miljö utspelar sig sagan? Vad händer i sagan? 
 
- Vi kommer använda konkreta material som flanobilder och sagolådan för att återberätta sagan. 
 
- Vi kommer använda av enkel teater: barnen kommer få gestalta bockarna och trollet. Vi kommer använda utomhus- och inomhusmiljön till detta.
 
- Vi kommer att prata om olika känslor - vilka känslor uppstår hos bockarna, trollet? Hos barnen själva?
 
- Utomhusmiljön kommer vi fortsätta ta tillvara på - Skogen, parken, naturen. Barnen kommer få hjälpas åt att bära och samla pinnar, som kommer att användas till att bygga bron. Vi kommer ta med oss bockarna bruse och trollet, för att göra miljön och sagan mer levande. Pedagogerna och barnen kommer tillsammans få återberättar sagan. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter